Materiały konferencyjne

Zaproszenie

Szanowni Państwo,
Katedra i Klinika Otorynolaryngologii, Chirurgii Głowy i Szyi Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego wraz z Oddziałem Mazowieckim PTORL przygotowuje kolejny Krajowy Zjazd Szkoleniowy, który odbędzie się w dniach 24-25 listopada 2023 roku.
Obrady podczas Zjazdu będą prowadzone on-line.
Program naukowy obejmuje praktyczne i interdyscyplinarne aspekty otorynolaryngologii i pokrewnych specjalności. Zaplanowano 8 sesji tematycznych m. in. dotycząca reinerwacji krtani oraz przyzwojaków głowy i szyi. Poza tym odbędzie się sesja dotycząca trudnych przypadków klinicznych, a także sesja prof. dr hab. Kazimierza Niemczyka podsumowująca 20 lat kierowania przez Niego Warszawską Kliniką Otorynolaryngologii.
Organizatorem Zjazdu jest firma „ Medius sp. z o. o.”. Formuła Zjazdu zostanie utrzymana.
Zapraszamy wszystkich chętnych do zapoznania się z aktualnym stanem wiedzy z zakresu otorynolaryngologii oraz dobrych praktyk lekarskich

Informacje

ORGANIZATOR
POLSKIE TOWARZYSTWO WAKCYNOLOGII

ORGANIZATOR LOGISTYCZNY
Medius Sp. z o.o.
ul. Powstańców Śląskich 26a,
01-381 Warszawa

KONFERENCJA ONLINE
Streaming odbędzie się za pośrednictwem platformy ClickMeeting*.
Na 3 dni przed konferencją otrzymają Państwo e-mail z informacją o logowaniu.

* NIE WSPIERA przeglądarek Internet Explorer oraz Yandex.

Uczestnicy otrzymają należną ilość punktów edukacyjnych

KOSZTY UCZESTNICTWA:
150 zł

120 zł – dla członków PTORL

ORGANIZATOR ZAPEWNIA: 
  • udział w sesjach naukowaych

  • materiały konferencyjne

  • certyfikat uczestnictwa

REJESTRACJA UCZESTNICTWA: zakładka rejestracja

TERMIN KONFERENCJI
24-25 listopada 2023 r.

KONFERENCJA ONLINE

KOSZTY UCZESTNICTWA:

Wysokość opłaty

Członkowie PTORL

100 zł

Pozostali uczestnicy

130 zł

Podane ceny brutto z VAT

HOTELE, NOCLEGI

Rezerwację noclegów i ich koszty noclegów Uczestnicy pokrywają we własnym zakresie.

Patronat

Katedra i Klinika Neurologii –  Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Program

Patronaty:
• Katedra i Klinika Otorynolaryngologii, Chirurgii Głowy i Szyi Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
• Oddział Warszawski PTORL Chirurgii Głowy i Szyi

Przewodniczący Komitetu Naukowego – prof. dr hab. n. med. Kazimierz Niemczyk

Komitet Naukowy:
Komitet Naukowy
prof. dr hab. n. med. Dariusz Jurkiewicz
prof. dr hab. n. med. Jacek Lewandowski
prof. dr hab. n. med. Kamal Morshed
dr hab. n. med. Antoni Bruzgielewicz
dr hab. n. med. Tomasz Gotlib
dr hab. n. med. Anna Rzepakowska
dr hab. n. med. Kornel Szczygielski
dr hab. n. med. Lidia Zawadzka-Głos

dr hab. n. med. Łukasz Koperski
dr n. med. Robert Bartoszewicz
dr n. med. Małgorzata Czesak
dr n. med. Joanna Drozd-Sokołowska
dr n. med. Łukasz Fus
dr n. med. Dorota Kiprian
dr n. med. Daniel Majszyk
dr n. med. Jacek Sokołowski
dr n. med. Emilia Wnuk
dr n. med. Tomasz Wojciechowski
dr n. med. Konrad Zawadzki

DZIEŃ I - piątek, 24 listopada 2023
09:00-09:15 Otwarcie konferencji
prof. dr hab. n. med. Kazimierz Niemczyk
09:15-09:45 20 lat kierowania Warszawską Kliniką Otorynolaryngologii
prof. dr hab. n. med. Kazimierz Niemczyk
Katedra i Klinika Otorynolaryngologii, Chirurgii Głowy i Szyi Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
09:45-11:00Sesja I – Reinerwacja krtani
Moderator: prof. dr hab. n. med. Kazimierz Niemczyk
09:45-09:55 Anatomia nerwów krtaniowych i mięśni krtani
dr n. med. Tomasz Wojciechowski
Katedra i Klinika Otorynolaryngologii, Chirurgii Głowy i Szyi Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
09:55-10:05Fizjologia struktur unerwianych przez nerwy krtaniowe
lek. Elżbieta Szczepanek-Tyrak
Oddział Otorynolaryngologii, Szpital im. Stefana Żeromskiego, Kraków
10:05-10:15Przyczyny i obraz kliniczny uszkodzenia nerwów krtaniowych
lek. Katarzyna Jędra
Katedra i Klinika Otorynolaryngologii, Chirurgii Głowy i Szyi Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
10:15-10:25Metody leczenia chirurgicznego porażeń nerwów krtaniowych
dr n. med. Małgorzata Czesak
10:25-10:35Doświadczenia Kliniki Warszawskiej w reinerwacji krtani
prof. dr hab. n. med. Kazimierz Niemczyk
Katedra i Klinika Otorynolaryngologii, Chirurgii Głowy i Szyi Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
10:35-10:45Przypadki kliniczne
lek. Ewa Kucharska
Katedra i Klinika Otorynolaryngologii, Chirurgii Głowy i Szyi Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
10:45-10:55Dyskusja
10:55-11:05Przerwa
11:05-12:40Sesja II - Rzadkie nowotwory gruczołów ślinowych
Moderatorzy: dr hab. n. med. Antoni Bruzgielewicz, dr n. med. Daniel Majszyk
11:05-11:30Histopatologia guzów gruczołów ślinowych w świetle nowej klasyfikacji WHO
dr n. med. Łukasz Fus
Katedra i Zakład Patomorfologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
11:30-11:45Chłoniaki gruczołów ślinowych
dr n. med. Daniel Majszyk
Katedra i Klinika Otorynolaryngologii, Chirurgii Głowy i Szyi Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
11:45-12:00Guzy przerzutowe do gruczołów ślinowych
dr n. med. Daniel Majszyk, lek. Przemysław Krawczyk
Katedra i Klinika Otorynolaryngologii, Chirurgii Głowy i Szyi Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
12:00-12:15Gruczolak podstawnokomórkowy gruczołów ślinowych
lek. Elżbieta Szczepanek-Tyrak
Oddział Otorynolaryngologii, Szpital. im. Stefana Żeromskiego, Kraków
12:15-12:30Rak płaskonabłonkowy gruczołów ślinowych
lek. Ewa Kucharska
Katedra i Klinika Otorynolaryngologii, Chirurgii Głowy i Szyi Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
12:30-12:40Dyskusja
12:40-12:55Przerwa
12:55-14:25Sesja III - Znaczenie wirusa EBV w patologii głowy i szyi.
Moderatorzy: dr hab. n. med. Antoni Bruzgielewicz, dr n. med. Dorota Kiprian
12:55-13:25Znaczenie wirusa Epsteina-Barr (EBV) w nowotworach głowy i szyi
dr n. med. Dorota Kiprian
Klinika Nowotworów Głowy i Szyi, Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowego Instytutu Badawczego
13:25-13:50Wirus Epsteina-Barr (EBV) w chorobach hematologicznych
dr n. med. Joanna Drozd – Sokołowska
Katedra i Klinika Hematologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
13:50-14:15Mononukleoza zakaźna obraz kliniczny i różnicowanie
dr n. med. Konrad Zawadka
Katedra i Klinika Chorób Zakaźnych Wieku Dziecięcego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
14:15-14:25 Dyskusja
14:25-14:35Przerwa
14:25-16:05Sesja IV – Schorzenia zatoki czołowej
Moderator: dr hab. n. med. Tomasz Gotlib
14:25-14:45Zatoka czołowa „love me and leave me”
dr n. med. Daniela Mielcarek-Kuchta
Oddział Otolaryngologii, Szpital Wojewódzki, Poznań
14:45-15:05Brodawczak odwrócony zatoki czołowej - możliwości i ograniczenia chirurgii endoskopowej
dr hab. n. med. Tomasz Gotlib
Katedra i Klinika Otorynolaryngologii, Chirurgii Głowy i Szyi Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
15:05-15:20Piezochirurgia w poszerzonych dostępach do zatoki czołowej
lek. Łukasz Skrzypiec
Klinika Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej z Klinicznym Oddziałem Chirurgii Czaszkowo-Szczękowo-Twarzowej, Wojskowy Instytut Medyczny – Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa
15:20-15:30Przypadek kliniczny:
Rana postrzałowa nie tylko zatoki czołowej
dr n.med. Laura Ziuzia-Januszewska
Klinika Otorynolaryngologii, Państwowy Instytut Medyczny MSWiA, Warszawa
15:30-15:40Przypadek kliniczny:
Drenaż ropnia przymózgowego przez tylną ścianę zatoki czołowej u pacjenta z powikłanym odzębowym zapaleniem zatok przynosowych
stud. Marta Mękarska
15:40-15:50Dyskusja
16:50-16:00Przerwa
16:00-18:10Sesja V – Trudne przypadki kliniczne (sesja ośrodków)
Moderatorzy: dr n. med. Jacek Sokołowski, dr n. med. M. Makuszewska
16:00-16:10Jak rozpoznać martwicze zapalenie powięzi szyi?
lek. R. Sienicki, lek. A. Frączek, lek. A. Markiewicz, prof. dr hab. n. med. D. Jurkiewicz
Klinika Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie
16:10-16:20Chłoniak rozlany z dużych limfocytów B imitujący guz Potta- rzadki przypadek nowotworu jam nosa i okolicy zatok czołowych
lek. B. Kosarzycka, lek. K. Szczygielski, lek. P. Rot, prof. dr hab. n. med. D. Jurkiewicz
Klinika Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie
16:20-16:30Ropień szyi u pacjenta z infekcyjnym zapaleniem wsierdzia jako pierwszy objaw nowotworu migdałka
dr n. med. K. Zwierzyńska, prof. dr hab. n. med. K. Niemczyk
Klinika Otorynolaryngologii, Chirurgii Głowy i Szyi Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
16:30-16:40Ropień płata skroniowego jako powikłanie zaniedbanego zapalenia ucha z perlakiem
dr n. med. M. Makuszewska, lek. W. Kimak, dr n. med. R. Bartoszewicz, prof. dr hab. n. med. K. Niemczyk
Klinika Otorynolaryngologii, Chirurgii Głowy i Szyi Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
16:40-16:50Chłoniak fałdu nalewkowo-nagłośniowego
lek. M. Trzpil- Dąbrowska,lek. A. Grajczyk, dr n. med. M. Pietniczka
Oddział Otolaryngologiczny, Międzyleski Szpital Specjalistyczny, Warszawa
16:50-17:00Niezróżnicowany mięsak pleomorficzny fałdu głosowego
lek. J. Sołtys, lek. J. Rosiak, lek. M. Dankiewicz
Oddział Otolaryngologiczny, Międzyleski Szpital Specjalistyczny, Warszawa
17:00-17:10Mięsakorak krtani. Rzadki typ złośliwego nowotworu krtani
lek. M. Tyniec, prof. zw. dr hab. n. med. K. Morshed
Kliniczny Oddział Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej Uniwersytetu Radomskiego
17:10-17:20Pointubacyjne obustronne porażenie krtani
lek. Izabela Markowska
Klinika Otorynolaryngologii Wydziału Lekarsko-Stomatologicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
17:20-17:30Złamanie rogu większego kości gnykowej, jako przykład odynofagii
dr J. Wiśniewska, dr A. Bohdziewicz, dr M. Kubiczek, dr hab. n. med. K. Dżaman
Klinika Otolaryngologii CMKP, Mazowiecki Szpital Bródnowski
17:30-17:40Przepuklina przedniego dołu czaszki
lek. Jakub Zygadło
Klinika Otorynolaryngologii Państwowego Instytutu Medycznego MSWiA
17:40-17:50Oblicza choroby IgG4 zależnej w obrębie głowy i szyi
lek. Zofia Burska
Klinika Otorynolaryngologii Państwowego Instytutu Medycznego MSWiA
17:50-18:00Dyskusja
18:00Zakończenie pierwszego dnia konferencji
DZIEŃ II - sobota, 25 listopada 2023
08:30-10:00 Sesja VI – Przyzwojaki głowy i szyi
Moderator: dr hab. n. med. Anna Rzepakowska
08:30-8:45 Diagnostyka histopatologiczna przyzwojaków głowy i szyi w świetle nowej klasyfikacji WHO
dr hab. n. med. Łukasz Koperski
Katedra i Zakład Patomorfologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
08:45-9:00 Diagnostyka internistyczna przyzwojaków i guzów chromochłonnych
dr n. med. Izabela Łoń
Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych, Nadciśnienia Tętniczego i Angiologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
9:00-9:15Protokół diagnostyki obrazowej w przyzwojakach głowy i szyi
dr n. med. Emilia Wnuk
II Zakład Radiologii Klinicznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
9:15-9:30 Technika chirurgiczna przyzwojaków głowy i szyi
prof. dr hab. n. med. Kazimierz Niemczyk
Katedra i Klinika Otorynolaryngologii, Chirurgii Głowy i Szyi Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
9:30-9:45Opieka pooperacyjna chorych z przyzwojakami głowy i szyi
dr hab. n. med. Anna Rzepakowska
Katedra i Klinika Otorynolaryngologii, Chirurgii Głowy i Szyi Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
9:45-10:00 Dyskusja
9:55-10:10Przerwa
10:10-11:20Śródoperacyjne narzędziadiagnostyczne zastosowane w operacji implantu ślimakowego
dr n. o zdr. Marcin Talar
Medicus Clinic
10:20-11:50Sesja VII – Petrosektomia w chirurgii ucha i podstawy czaszki
Moderator: dr n. med. Robert Bartoszewicz
10:20-10:40Kilka kwestii w sprawie przestrzeni pneumatycznej kości skroniowej
dr n. med. Tomasz Wojciechowski
Zakład Anatomii Prawidłowej i Klinicznej, Centrum Biostruktury; Katedra i Klinika Otorynolaryngologii, Chirurgii Głowy i Szyi Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
10:40-11:00Reoperacje po petrosektomii bocznej
lek. Patrycja Torchalla
Katedra i Klinika Otorynolaryngologii, Chirurgii Głowy i Szyi Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
11:00-11:20Petrosektomia boczna z jednoczesnym wszczepieniem implantu ślimakowego
dr n. med. Maria Makuszewska
Katedra i Klinika Otorynolaryngologii, Chirurgii Głowy i Szyi Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
11:20-11:40Petrosektomia w guzach złośliwych ślinianki przyusznej
dr n. med. Robert Bartoszewicz
Katedra i Klinika Otorynolaryngologii, Chirurgii Głowy i Szyi Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
11:40-11:50Dyskusja
11:50-12:00Przerwa
12:00-13:30Sesja VIII – Otorynolaryngologia dziecięca
Moderator: dr hab. n. med. Lidia Zawadzka – Głos
12:00-12:15Bevacizumab w terapii brodawczaków krtani
dr n. med. Monika Jabłońska-Jesionowska
Oddział Kliniczny Otolaryngologii Dziecięcej i Pediatrii
12:15-12:30Balonoplastyka pointubacyjnych zwężeń krtani
lek. Małgorzata Badełek-Izdebska
Oddział Kliniczny Otolaryngologii Dziecięcej i Pediatrii
12:30-12:45Bleomycyna w leczeniu naczyniaków limfatycznych
lek. Agata Wasilewska
Oddział Kliniczny Otolaryngologii Dziecięcej i Pediatrii
12:45-13:00Slide - tracheoplasty
lek. Bartosz Marcinkiewicz
Oddział Kliniczny Otolaryngologii Dziecięcej i Pediatrii
13:00-13:15Nowy lek w terapii mukowiscydozy
lek. Piotr Kwast
Oddział Kliniczny Otolaryngologii Dziecięcej i Pediatrii
13:15-13:25Dyskusja
13:25Zakończenie konferencji

W programie przewidziano wystąpienia promocyjne firm
Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie konferencji

Partnerzy

Sponsor

Partnerzy

rejestracja

Wprowadź swój NPWZ:

Opłaty za uczestnictwo prosimy kierować na konto bankowe o numerze:
12 1240 2887 1111 0010 1889 9673
w banku PEKAO SA należące do MEDIUS Sp. z o.o. 
W tytule przelewu prosimy podać:
imię i nazwisko uczestnika, miejsce zamieszkania oraz dopisek „LARYNGOLOGIA2023”

Rejestracja jest ważna przez siedem kolejnych dni. Jeśli w tym czasie nie zostanie dokonana opłata – rezerwacja może zostać anulowana. W przypadku gdy po zapłaceniu opłaty uczestnik zrezygnuje z udziału w konferencji, później niż 7 dni przed ich terminem Organizator ma prawo zatrzymać całą wpłatę.

50 zł

(w tym VAT)

W przypadku wyboru tej formy uczestnictwa opłaty prosimy kierować na konto bankowe o numerze:
12 1240 2887 1111 0010 1889 9673
w banku PEKAO SA należące do MEDIUS Sp. z o.o.

W tytule przelewu prosimy podać: imię i nazwisko uczestnika, miejsce zamieszkania oraz dopisek “Rola pielęgniarki 2022”

W przypadku gdy po zapłaceniu opłaty konferencyjnej uczestnik zrezygnuje z wybranej opcji uczestnictwa do 14 dni przed rozpoczęciem konferencji, Organizator zwróci uczestnikowi 100% wpłaty.
Jeżeli rezygnacja uczestnika nastąpi później niż 14 dni przed rozpoczęciem konferencji, wtedy Organizator ma prawo zatrzymać całą wpłatę.

*Materiały konferencyjne będą dostępne po zakończeniu konferencji przez okres do 2 maja 2022 r. Udostępnione będą tylko te wykłady i w takiej formie, na udostępnienie których Organizator otrzyma zgodę od poszczególnych wykładowców.

0 zł

50 zł

(w tym VAT)

W przypadku wyboru tej formy uczestnictwa opłaty prosimy kierować na konto bankowe o numerze:
12 1240 2887 1111 0010 1889 9673
w banku PEKAO SA należące do MEDIUS Sp. z o.o.

W tytule przelewu prosimy podać: imię i nazwisko uczestnika, miejsce zamieszkania oraz dopisek “Rola pielęgniarki 2022”

W przypadku gdy po zapłaceniu opłaty konferencyjnej uczestnik zrezygnuje z wybranej opcji uczestnictwa do 14 dni przed rozpoczęciem konferencji, Organizator zwróci uczestnikowi 100% wpłaty.
Jeżeli rezygnacja uczestnika nastąpi później niż 14 dni przed rozpoczęciem konferencji, wtedy Organizator ma prawo zatrzymać całą wpłatę.

*Materiały konferencyjne będą dostępne po zakończeniu konferencji przez okres do 2 maja 2022 r. Udostępnione będą tylko te wykłady i w takiej formie, na udostępnienie których Organizator otrzyma zgodę od poszczególnych wykładowców.

0 zł

biuro organizacyjne

MEDIUS SP. Z O.O.
ul. Powstańców Śląskich 26A,
01-381 Warszawa
strona WWW: medius.com.pl

KONTAKT DLA UCZESTNIKÓW
Ewa Sochan
obsługa uczestników
tel. +48 22 642 09 40
e-mail: biuro@medius.com.pl

KONTAKT DLA SPONSORÓW
Anna Tkacz

key account manager
tel. 694-263-969
e-mail: anna.tkacz@medius.com.pl

SPRAWY LOGISTYCZNE
Krzysztof Pustoła
specjalista ds. logistyki
tel. 694-686-151
e-mail: k.pustola@medius.com.pl