Materiały konferencyjne

zaproszenie

Szanowni Państwo,

Katedra i Klinika Otorynolaryngologii, Chirurgii Głowy i Szyi Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego wraz z Oddziałem Mazowieckim PTORL przygotowuje kolejny Krajowy Zjazd Szkoleniowy, który odbędzie się w dniach 9-10 grudnia 2022 roku.

Obrady podczas Zjazdu są  zaplanowane są w formule klasycznej w Centrum Dydaktycznym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.  Jeżeli sytuacja epidemiologiczna Covid 19 ulegnie pogorszeniu Zajazd odbędzie się on-line.

Program naukowy obejmuje praktyczne i interdyscyplinarne aspekty otorynolaryngologii i pokrewnych specjalności. Zaplanowano 7 sesji tematycznych m. in. neuropatii słuchowej i chorobie Meniere’a. Poza tym odbędzie się sesja dotycząca trudnych przypadków klinicznych, a także sesja historyczna o otorynolaryngologii w sztuce.

Organizatorem Zjazdu jest firma  „ Medius sp. z o. o.”. Formuła Zjazdu zostanie utrzymana.

Zapraszamy wszystkich chętnych do zapoznania się z aktualnym stanem wiedzy z zakresu otorynolaryngologii oraz dobrych praktyk lekarskich.

Organizatorzy

Informacje

ORGANIZATOR
POLSKIE TOWARZYSTWO WAKCYNOLOGII

ORGANIZATOR LOGISTYCZNY
Medius Sp. z o.o.
ul. Powstańców Śląskich 26a,
01-381 Warszawa

KONFERENCJA HYBRYDOWA
Streaming odbędzie się za pośrednictwem platformy ClickMeeting*.
Na 3 dni przed konferencją otrzymają Państwo e-mail z informacją o logowaniu.

* NIE WSPIERA przeglądarek Internet Explorer oraz Yandex.

Uczestnicy otrzymają należną ilość punktów edukacyjnych

ORGANIZATOR ZAPEWNIA: 
  • udział w sesjach naukowaych

  • wstęp na wystawę firm sponsorujących

  • materiały konferencyjne

  • certyfikat uczestnictwa

  • poczęstunek

REJESTRACJA UCZESTNICTWA: zakładka rejestracja

TERMIN KONFERENCJI
09-10 grudnia 2022 r.

SALA KONFERENCYJNA
Centrum Dydaktyczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
ul. Ks. Trojdena 2A
Warszawa

KOSZTY UCZESTNICTWA:

Termin opłaty/Wysokość opłaty

do 30.06.2022

po 30.06.2022

Członkowie PTORL

200 zł

250 zł

Pozostali uczestnicy

270 zł

350 zł

Podane ceny brutto z VAT

HOTELE, NOCLEGI

Rezerwację noclegów i ich koszty noclegów Uczestnicy pokrywają we własnym zakresie.

Patronat

Katedra i Klinika Neurologii –  Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Program

Patronat:
Katedra i Klinika Otorynolaryngologii, Chirurgii Głowy i Szyi Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
przy współudziale Oddziału Mazowieckiego Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi

Patronat medialny:
Polski Przegląd Otorynolaryngologiczny
Przewodniczący Komitetu Naukowego:
Prof. dr hab. n. med. Kazimierz Niemczyk

Komitet Naukowy:
Dr hab. n. med. Antoni Bruzgielewicz
Dr n. med. Agnieszka Jasińska-Nowacka
Prof. dr hab. n. med. Magdalena Lachowska
Dr n. med. Jacek Sokołowski
Dr hab. n. med. Lidia Zawadzka-Głos

Program ramowy:

Otwarcie konferencji
prof. dr hab. n. med. Kazimierz Niemczyk
Sesja I Audiologia-diagnostyka i postępowanie w neuropatii słuchowej.
Sesja II Choroba Meniere’a- rozszerzona diagnostyka
Sesja III Laryngologia dziecięca
Sesja IV Choroby Hematologiczne w Otorynolaryngologii
Sesja V Znaczenie infekcji HPV w Otorynolaryngologii.
Sesja VI Sztuka w Otorynolaryngologii
Sesja VII Trudne przypadki kliniczne

W programie przewidziano wystąpienia promocyjne firm
Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie konferencji

Partnerzy główni

Partnerzy

rejestracja

Opłaty za uczestnictwo prosimy kierować na konto bankowe o numerze:
12 1240 2887 1111 0010 1889 9673
w banku PEKAO SA należące do MEDIUS Sp. z o.o. 
W tytule przelewu prosimy podać:
imię i nazwisko uczestnika, miejsce zamieszkania oraz dopisek „LARYNGOLOGIA2022”

Rejestracja jest ważna przez siedem kolejnych dni. Jeśli w tym czasie nie zostanie dokonana opłata – rezerwacja może zostać anulowana. W przypadku gdy po zapłaceniu opłaty uczestnik zrezygnuje z udziału w konferencji, później niż 7 dni przed ich terminem Organizator ma prawo zatrzymać całą wpłatę.

50 zł

(w tym VAT)

W przypadku wyboru tej formy uczestnictwa opłaty prosimy kierować na konto bankowe o numerze:
12 1240 2887 1111 0010 1889 9673
w banku PEKAO SA należące do MEDIUS Sp. z o.o.

W tytule przelewu prosimy podać: imię i nazwisko uczestnika, miejsce zamieszkania oraz dopisek “Rola pielęgniarki 2022”

W przypadku gdy po zapłaceniu opłaty konferencyjnej uczestnik zrezygnuje z wybranej opcji uczestnictwa do 14 dni przed rozpoczęciem konferencji, Organizator zwróci uczestnikowi 100% wpłaty.
Jeżeli rezygnacja uczestnika nastąpi później niż 14 dni przed rozpoczęciem konferencji, wtedy Organizator ma prawo zatrzymać całą wpłatę.

*Materiały konferencyjne będą dostępne po zakończeniu konferencji przez okres do 2 maja 2022 r. Udostępnione będą tylko te wykłady i w takiej formie, na udostępnienie których Organizator otrzyma zgodę od poszczególnych wykładowców.

0 zł

50 zł

(w tym VAT)

W przypadku wyboru tej formy uczestnictwa opłaty prosimy kierować na konto bankowe o numerze:
12 1240 2887 1111 0010 1889 9673
w banku PEKAO SA należące do MEDIUS Sp. z o.o.

W tytule przelewu prosimy podać: imię i nazwisko uczestnika, miejsce zamieszkania oraz dopisek “Rola pielęgniarki 2022”

W przypadku gdy po zapłaceniu opłaty konferencyjnej uczestnik zrezygnuje z wybranej opcji uczestnictwa do 14 dni przed rozpoczęciem konferencji, Organizator zwróci uczestnikowi 100% wpłaty.
Jeżeli rezygnacja uczestnika nastąpi później niż 14 dni przed rozpoczęciem konferencji, wtedy Organizator ma prawo zatrzymać całą wpłatę.

*Materiały konferencyjne będą dostępne po zakończeniu konferencji przez okres do 2 maja 2022 r. Udostępnione będą tylko te wykłady i w takiej formie, na udostępnienie których Organizator otrzyma zgodę od poszczególnych wykładowców.

0 zł

biuro organizacyjne

Medius Sp. z o.o.
ul. Powstańców Śląskich 26A,
01-381 Warszawa


tel. +48 22 642 09 40
e-mail: biuro@medius.com.pl
strona WWW: medius.com.pl

WOJCIECH BŁOCH
Dyrektor zarządzający
tel. 608-680-923
e-mail: wojciech.bloch@medius.com.pl

EWELINA MISZCZUK
Key Account Manager
tel. 694-263-969
e-mail: ewelina.miszczuk@medius.com.pl